Isikuandmete kaitse

Vee- ja kanalisatsiooni tarbimise teenuse lepingu sõlminud klientdi isikuandmeteks on ees- ja perekonnanimi, isikukood, telefoninumber, posti-ja e-posti aadress, info teenuste tarbimise kohta ning aadress, kus teenust tarbitakse.

Alutaguse Haldus OÜ töötleb nimetatud isikuandmeid selleks, et täita teenuslepingust ja õigusaktidest tulenevaid kohustusi. Kuna isikuandmete töötlemine on vajalik sõlmitud teenuslepingu täitmiseks või lepingu sõlmimisele eelnevate toimingute tegemiseks, siis puudub vajadus küsida nõusolekut andmete töötlemiseks. Isiku andmeid kogume nii vähe kui võimalik, kuid nii palju kui vajalik ülesannete täitmiseks. Ligipääs andmetele on ainult töötajatel, kelle tööülesanded seda nõuavad. Andmete töötlemine piirdub seejuures ainult tööülesannete täitmiseks vajalikuga.

Kui isiku andmed on muutunud või muul põhjusel valed, peab isik sellest koheselt teatama.

Isikul on õigus:

  • Tutvuda enda kohta kogutud andmetega. Võimaluse korral väljastame andmed Teie soovitud moel viie tööpäeva jooksul alates taotluse saabumisest. Isikuandmeid väljastades peame olema veendunud Teie isikusamasuses. Seetõttu peate taotluse omakäeliselt või digitaalselt allkirjastama.
  • Nõuda ebaõigete isikuandmete parandamist. Selleks tuleb esitada meile omakäeliselt või digitaalselt allkirjastatud taotlus.
  • Nõuda andmete töötlemise lõpetamist. Kui Teie isikuandmete töötlemiseks, avalikustamiseks või andmetele juurdepääsu võimaldamiseks ei ole (enam) seaduslikku alust, võite nõuda andmete kasutamise lõpetamist või kustutamist, andmete avalikustamise või andmetele juurdepääsu võimaldamise lõpetamist. Selleks tuleb esitada isiku poolt omakäeliselt või digitaalselt allkirjastatud taotlus.