Ettevõttest

Haldusala ja näitajad

Ettevõtte aastased põhinäitajad:

 1. Toodetud ja müüdud soojusenergiat ca 7000 MWh
 2. Müüdud joogi veekogus ca m3
 3. Puhastatud ja keskkonda juhitud heitvee kogus ca m3

Soojuse teenuste osutamiseks on ettevõtte haldusalas 7 katlamaja:

 • Hakkepuidul katlamajad Iisaku ja Mäetaguse alevikes mida toetavad nii Iisakus kui Mäetagusel põlevkiviõli ning diisel katlad.
 • Vedelgaasi katlamaja Tudulinnas
 • Kaevandusveel baseeruv katlamaja Kiiklas, mida toetavad põlevkiviõli katlamajad.

Joogivee teenuste osutamiseks on ettevõtte haldusalas ca 200 km veetorustiku ning 38 puurkaevu-pumplat:

 • Mäetaguse alevikus 3 tk, ehitatud 2002 ja 2009 aastal uuendatud 2017 ja 2021 aastal
 • Kiikla külas 2 tk, ehitatud 2003 aastal ning eendatud 2017 ja 2020 aastal
 • Apandiku, ehitatud 2004 aastal ning uuendatud 2014 aastal
 • Aruküla, ehitatud 2003 aastal uuendatud 2015 aastal
 • Atsalama I, ehitatud 2006 aastal, uuendatud 2015 aastal
 • Atsalama II, ehitatud 2007 aastal, uuendatud 2015 aastal
 • Atsalama, ehitatud 2000 aastal, uuendatud 2015 aastal
 • Ereda, ehitatud 2004 aastal, uuendatud 2015 aastal
 • Kalina, ehitatud 2001 aastal, uuendatud 2007 aastal
 • Mäetaguse küla, ehitatud 2005 aastal, uuendatud 2016 aastal
 • Pagari I, ehitatud 2006 aaastal, uuendatud 2017 aastal
 • Pagari II, ehitatud 2003 aastal, uuendatud 2016 aastal
 • Rajaküla I, ehitatud 2005 aastal, uuendatud 2020 aastal
 • Rajaküla II, ehitatud 2005 uendatud 2014 aastal
 • Tarakuse, ehitatud 2002 aastal, uuendatud 2014 aastal
 • Uhe, ehitatud 2005 aastal, uuendatud 2015 aastal,
 • Võrnu, ehitatud 2003 aastal, uuendatud 2019 aastal
 • Väike- Pungerja – reservis
 • Tudulinna -uuendatud 2018 aastal
 • Jõuga, ehitatud 2014 aastal
 • Sõrumäe, ehtatud 2014 aastal
 • Kasevälja
 • Iisaku alevik
 • Jõuga
 • Kurtna, ehitatud 2016 aastal
 • Ohakvere, ehitatud 2016 aastal
 • Edivere, ehitatud 2014 aastal
 • Ongassaare, ehitatud 2015 aastal
 • Kuremäe algkool, ehitatud 2003 aastal, uuendatud 2008 aastal
 • Illuka vallamaja, ehitatud 2016 aastal
 • Illuka-Tarakuse, ehitatud 2015 aastal
 • Illuka kool, ehitatud 2004 aastal, uuendtud 2008 aastal
 • Kuremäe, uuendatud 2020
 • Kurtna, uuendatud 2020 aastal

Reoveeteenuse osutamiseks on ettevõtte haldusalas ca 31 km kanalisatsiooni torustike, 7 reoveepuhastusjaama ning 16 reoveepumplat/ülepumplat.