Ettevõttest

Haldusala ja näitajad

Ettevõtte aastased põhinäitajad:

 1. Toodetud ja müüdud soojusenergiat ca 7500 MWh
 2. Müüdud joogi veekogus ca 93 000 m3
 3. Puhastatud ja keskkonda juhitud heitvee kogus ca  52 000 m3

Soojuse teenuste osutamiseks on ettevõtte haldusalas 7 katlamaja:

 • Hakkepuidul töötavad katlamajad Iisaku ja Mäetaguse alevikes mida toetavad nii Iisakus kui Mäetagusel põlevkiviõli ning diisel katlad.
 • Vedelgaasi katlamaja Tudulinnas
 • Kaevandusveel baseeruv katlamaja Kiiklas, mida toetavad põlevkiviõli katlamajad.

Joogivee teenuste osutamiseks on ettevõtte haldusalas ca 200 km veetorustiku ning 38 puurkaevu-pumplat:

 • Mäetaguse alevikus 3 tk, ehitatud 2002 ja 2009 aastal uuendatud 2017 ja 2021 aastal
 • Kiikla külas 2 tk, ehitatud 2003 aastal ning eendatud 2017 ja 2020 aastal
 • Apandiku, ehitatud 2004 aastal ning uuendatud 2014 aastal
 • Aruküla, ehitatud 2003 aastal uuendatud 2015 aastal
 • Atsalama I, ehitatud 2006 aastal, uuendatud 2015 aastal
 • Atsalama II, ehitatud 2007 aastal, uuendatud 2015 aastal
 • Atsalama, ehitatud 2000 aastal, uuendatud 2015 aastal
 • Ereda, ehitatud 2004 aastal, uuendatud 2015 aastal
 • Kalina, ehitatud 2001 aastal, uuendatud 2007 aastal
 • Mäetaguse küla, ehitatud 2005 aastal, uuendatud 2016 aastal
 • Pagari I, ehitatud 2006 aaastal, uuendatud 2017 aastal
 • Pagari II, ehitatud 2003 aastal, uuendatud 2016 aastal
 • Rajaküla I, ehitatud 2005 aastal, uuendatud 2020 aastal
 • Rajaküla II, ehitatud 2005 uendatud 2014 aastal
 • Tarakuse, ehitatud 2002 aastal, uuendatud 2014 aastal
 • Uhe, ehitatud 2005 aastal, uuendatud 2015 aastal,
 • Võrnu, ehitatud 2003 aastal, uuendatud 2019 aastal
 • Väike- Pungerja – reservis
 • Tudulinna -uuendatud 2018 aastal
 • Jõuga, ehitatud 2014 aastal
 • Sõrumäe, ehtatud 2014 aastal
 • Kasevälja
 • Iisaku alevik
 • Jõuga
 • Kurtna, ehitatud 2016 aastal
 • Ohakvere, ehitatud 2016 aastal
 • Edivere, ehitatud 2014 aastal
 • Ongassaare, ehitatud 2015 aastal
 • Kuremäe algkool, ehitatud 2003 aastal, uuendatud 2008 aastal
 • Illuka vallamaja, ehitatud 2016 aastal
 • Illuka-Tarakuse, ehitatud 2015 aastal
 • Illuka kool, ehitatud 2004 aastal, uuendtud 2008 aastal
 • Kuremäe, uuendatud 2020
 • Kurtna, uuendatud 2020 aastal

Reoveeteenuse osutamiseks on ettevõtte haldusalas ca 31 km kanalisatsiooni torustike, 8 reoveepuhastusjaama ning 16 reoveepumplat/ülepumplat.