Talvine teehooldus

2022/2023 perioodil korraldab lumetõrje töid valla territooriumil Alutaguse Haldus OÜ.

KÜSIMUSTE KORRAL Info tel. +372 33 66 930 ja +372 51 920 904 Piret Sootalu või +372 50 41 925  Margus Paalo

Alutaguse valla kodulehel teehooldusega kaetud teede kaart:  https://alutaguse.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=9eada976de2740ab84c28a76297e5637

Talvise teehoolduse tingimused on ära toodud Alutaguse valla  Alutaguse valla teede korras:  https://www.riigiteataja.ee/akt/402122022022