Vee-ja kanalisatsiooniteenuste hinnakiri

Vee-ja kanalisatsiooniteenuste hinnakiri Alutaguse valla kodu-ja ärikliendile.

Kehtib alates: 14. veebruar 2020 Alutaguse vallavalitsuse korraldus nr 67.

 • Ühisveevärgist võetud vee hind on 2,22 €/m3 käibemaksuta ning 2,71 €/m3 käibemaksuga
 • Reovee ärajuhtimise-ja puhastamise hind on 2,41 €/m3 käibemaksuta ning 2,94 €/m3 käibemaksuga
 • Igakuine abonenttasu, sõltuvalt kliendi poolt kasutatava toru sisediameetrist DN (mm).
 • Kui veemõõturi järgi arvestatakse ainult vee või ainult kanalisatsioonikulu rakendatakse abonenttasu 50% ulatuses.

 

Veearvesti diameeter Hind käibemaksuta Hind käibemaksuga
DN 15 1,00 €/tk 1,22 €/tk
DN 20 4,00 €/tk 4,88 €/tk
DN 25 10,00 €/tk 12,20 €/tk
DN 32 14,00 €/tk 17,08 €/tk
DN 40 18,00 €/tk 21,96 €/tk
DN 80 ja üle 27,00 €/tk 32,94 €/tk

 

Veeteenuse hüvitamise kord 2024. aastal kehtib alates 01. jaanuar 2024 Alutaguse vallavolikogu määrus nr 53.

Veeteenuse hinna hüvitist on õigustatud saama:

 • füüsilisest isikust kinnistu omanik või valdaja, hoonestusõiguse alusel maakasutaja või
  ehitise kui vallasasja omanik või valdaja, kelle kinnistu veevärk on ühendatud ühisveevärgiga
  vastava torustikühenduse kaudu ja kellega vee-ettevõtja on sõlminud lepingu ühisveevärgivee
  võtmiseks (edaspidi klient);
 • korteriühistu;
 • kaevandatud alal tegutsev põllumajandusvaldkonna ettevõtja.

Tarbijatega peab vee-ettevõtjal olema sõlmitud leping ühisveevärgist vee võtmiseks. Korteriomanditeks jagatud kinnisomandi puhul on vee-ettevõtja kliendiks korteriühistu.  Hüvitise arvestamise aluseks olev ühisveevärgist klientidele müüdav vesi peab olema
mõõdetud kinnistu veevärgile paigaldatud veearvesti abil.

Veehinnad ja hüvitis alates 01.01.204

 1 m3 hind käibemaks hind+käibemaks hüvitis hüvitise summa vee hind kliendile
VESI 2,22 € 0,4884 € 2,7084 € 30 % 0,81252 € 1,89588 €
VESI altkaevandatud alad 2,22 € 0,4884 € 2,7084 € 50 % 1,3542 € 1,3542 €

Soojusenergia hinnakiri

Alutaguse valla võrgupiirkonna kaugkütte soojuse hind on alates 01.12.2023  84,56 €/MWh ilma käibemaksuta ning 103,16 €/MWh koos käibemaksuga .

Hind on kooskõlastatud Konkurentsiameti poolt 29.11.2023.

Kütteperioodil soojusarvesti näitude esitamiseks on kliendil tarvis iga kalendrikuu viimasel päeval fikseerida soojusarvesti näit ning edastada hiljemalt järgneva kuu 4 kuupäevaks kodulehe www.alutagusehaldus.ee NÄITUDE TEATAMINE kaudu või e-postiga info@alutagusehaldus.ee