Vee-ja kanalisatsiooniteenuste hinnakiri

Vee-ja kanalisatsiooniteenuste hinnakiri Alutaguse valla kodu-ja ärikliendile.

  • Ühisveevärgist võetud vee hind on 2,22 EUR/m3 käibemaksuta ning 2,66 EUR/m3 käibemaksuga
  • Reovee ärajuhtimise-ja puhastamise hind on 2,41 EUR/m3 käibemaksuta ning 2,89 EUR/m3 käibemaksuga
  • Igakuine abonenttasu, sõltuvalt kliendi poolt kasutatava toru sisediameetrist DN (mm)
Veearvesti diameeter Hind käibemaksuta Hind käibemaksuga
DN 15 1,00 eurot/tk 1,20 eurot/tk
DN 20 4,00 eurot/tk 4,80 eurot/tk
DN 25 10,00 eurot/tk 12,00 eurot/tk
DN 32 14,00 eurot/tk 16,80 eurot/tk
DN 40 18,00 eurot/tk 21,60 eurot/tk
DN 80 ja üle 27,00 eurot/tk 32,40 eurot/tk

Kui veemõõturi järgi arvestatakse ainult vee või ainult kanalisatsioonikulu rakendatakse abonenttasu 50% ulatuses.

 

Soojusenergia hinnakiri

Alutaguse valla võrgupiirkonna kaugkütte soojuse hind on 105,89 €/MWh ilma käibemaksuta ning 127,07 €/MWh koos käibemaksuga.

Alates 01.03.2023.a. on Alutaguse valla võrgupiirkonna kaugkütte soojusenergia hind 93,33 €/MWh ilma käibemaksuta ja 112,00 €/MWh koos käibemaksuga.

Hind on kooskõlastatud Konkurentsiameti poolt.

Kütteperioodil soojusarvesti näitude esitamiseks on kliendil tarvis iga kalendrikuu viimasel päeval fikseerida soojusarvesti näit ning edastada hiljemalt järgneva kuu 4 kuupäevaks kodulehe www.alutagusehaldus.ee NÄITUDE TEATAMINE kaudu või e-postiga info@alutagusehaldus.ee