Vee-ja kanalisatsiooniteenuste hinnakiri

Konkurentsiameti otsus 21.03.2024. nr 9-3/2024-004.  Alutaguse Halduse OÜ ühisveevärgi- ja kanalisatsiooni teenuse hinna määramise kohta

Kehtib alates: 01. mai 2024 

  • Ühisveevärgist võetud vee hind on 1,97 €/m3 käibemaksuta ning 2,40 €/m3 käibemaksuga
  • Reovee ära juhtimise- ja puhastamise hind on 3,02 €/m3 käibemaksuta ning 3,68 €/m3 käibemaksuga

Palume fikseerida ja teatada veemõõturi näit 30. aprill 2024.a seisuga.

Alates 01. maist 2024.a ei esita vee-ettevõte arvet veemõõturi abonenttasu kohta.

OÜ Alutaguse Haldus on otsustanud lõpetada tarbijatele alates 01.04.2024 kastmisvee arvestite paigaldamise ning edaspidi lähtutakse üldpõhimõttest, et ühiskanalisatsiooni ärajuhitava reovee kogus võrdsustatakse ühisveevärgist võetud vee kogusega. Enne 31.03.2024.a kastmisveele soodustuste saamiseks paigaldatud täiendavaid arvesteid aktsepteerib OÜ Alutaguse Haldus soodustuse saamiseks kuni 31.12.2024.a.

Veehinnad ja hüvitis alates 01.05.2024

 1 m3 hind käibemaks hind+käibemaks hüvitis hüvitise summa vee hind kliendile
VESI 1,97 € 0,43 € 2,4 € 30 % 0,72102 € 1,68238 €
VESI altkaevandatud alad 1,97 € 0,43 € 2,4 € 50 % 1,2017 € 1,2017 €