Soojuse tootmine

Soojuse teenuste osutamiseks on ettevõtte haldusalas katlamajad Mäetagusel, Iisakus ja Tudulinnas:

  • Hakkepuidul katlamajad Iisaku ja Mäetaguse alevikes, mida vajadusel toetavad nii Iisakus kui Mäetagusel põlevkiviõlil ning diislil töötavad  katlad.
  • Vedelgaasi katlamaja Tudulinnas
  • Kaevandusveel baseeruv katlamaja Kiiklas, mida vajadusel toetavad põlevkiviõli katlamajad.