Soojuse tootmine

Soojuse teenuste osutamiseks on ettevõtte haldusalas 7 katlamaja:

  • Hakkepuidul katlamajad Iisaku ja Mäetaguse alevikes mida toetavad nii Iisakus kui Mäetagusel põlevkiviõli ning diisel katlamajad
  • Vedelgaasi katlamaja Tudulinnas
  • Kaevandusveel baseeruv katlamaja Kiiklas, mida toetavad põlevkiviõli katlamajad