Reoveepuhastus

Reoveepuhastuseks on Alutaguse valla territooriumil igas suuremas alevis reoveepuhastusjaamad. Vald tegeleb aktiivselt nende hooldamise ja uuendamisega.

Alutaguse valla reoveepuhastusjaamad:

  1. Tudulinna asula reoveepuhasti OXYD-90 + 3BT (2772 m2 ). Ehitati 1977. a ja rekonstrueeriti 1993. a (paigaldati kavitatsioonaeraatorid). Suubla Tagajõgi.
  2. Iisaku asula reoveepuhasti eeldenitrifikatsiooniga aerotank + 2BT (1145 m2 ) + keemiline P ärastus. OXYD-90 + 3BT ehitati 1975. a ja rekonstrueeriti 2013. a. Suubla Iisaku peakraav.
  3. Mäetaguse asula reoveepuhasti Bioclere 700BK + 2BT (4212 m2 ) + keemiline P ärastus. B14/21 + 3BT ehitati 1971. a ja rekonstrueeriti 2002. a. Suubla Mäetaguse jõgi.
  4. Kiikla asula reoveepuhasti Bioclere KB45 + keemiline P ärastus. OXYD-90 ehitati 1977. a ja rekonstrueeriti 2002. a. Suubla Ratva oja.
  5. Illuka kool reoveepuhasti EKOL 9 + keemiline P ärastus. Ehitati 2009. a. Suubla …. .
  6. Kuremäe kloostri elamute reoveepuhasti EKOL 2 x 15. B14/21 ehitati 1973. a ja rekonstrueeriti 2010. a. Suubla Konsu peakraav.