Liitumine

Liitumistegevuste alustamisel on esimeseks sammuks tehniliste tingimuste taotlemine. Selleks vajaliku taotluse vorm saadetakse Teile kui teete päringu aadressile info@alutagusehaldus.ee.

Tehnilised tingimused on vajalikud vee-või kanalisatsioonitorustike projekteerimiseks ja ehitusloa saamiseks. Tehniliste tingimuste väljastamine on tasuta teenus.

Väljastame Teie objektile tehnilised tingimused 2 nädala jooksul alates taotluse esitamisest. Väljastatud tehnilised tingimused kehtivad 2 aastat.

Kui Te ei ole jõudnud 2 aasta jooksul tööd teostada, võite taotleda tehniliste tingimuste pikendamist.

Liitumispunkti ehitustööde omanikujärelevalve on alati OÜ Alutaguse Haldus. Ehitustöid saab teostada selleks kvalifitseeritud pädevusega ehitusettevõtte.

Enne liitumislepingu sõlmimist ei tohi ehitustöödega alustada.

Määrus nr 46_ Alutaguse valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga  liitumise eeskiri_1