Hauaplatside hoolduteenuste hinnakiri

Teenuse nimetus eurodes (k/m-ta)
Ühekordne hooldus
Ühekohaline hauaplats 20,00
Kahekohaline hauaplats 25,00
Kolmekohaline hauaplats 30,00
Neljakohaline hauaplats 40,00
Viiekohaline hauaplats 48,00
Kuuekohaline hauaplats (või enam) 55,00
Hooajaline hooldus (aprill-oktoober)
Ühekohaline hauaplats 80,00
Kahekohaline hauaplats 100,00
Kolmekohaline hauaplats 130,00
Neljakohaline hauaplats 170,00
Viiekohaline hauaplats 220,00
Kuuekohaline hauaplats 270,00
Lisateenused
Küünal hauale 3,00 €/tk
Lillede istutamine 15,00 €/tund
(lisandub lillede maksumus)
Matusejärgne hauaplatsi koristus 48,00
Täiendavad tööd hauaplatsil (näiteks: liiva 20,00 €/tund
lisamine; hauapiirete, plaatide, kivide
puhastus; jne)
Liiva vahetus haual
Ühekohaline hauaplats 40,00
Kahekohaline hauaplats 68,00
Kolmekohaline hauaplats 96,00
Neljakohaline hauaplats 108,00
Viiekohaline hauaplats 136,00
Kuuekohaline hauaplats 164,00
Hinnale lisandub käibemaks 22%