Veeteenuse katkestus Kalina külas 05.05.2023 kell 9:30-11:30

Hea klient

 

Tuletame meelde, et 05.05.2023 kell 09:30 – 11:30 toimub plaaniline elektrikatkestus aadressil  Pumpla – II Kalina küla Alutaguse vald Ida-Viru maakond (võrguleping nr 3523623696).

 

Elektrikatkestuse tegemine on vajalik õhuliini hoolduse tõttu.

 

 

Üldjuhul ei ole elektritööde tegemiseks Teil tarvis kohapeal olla. Juhul, kui see siiski osutub vajalikuks, võtame Teiega täiendavalt ühendust.

 

Palume elektrikatkestusest informeerida ka teisi elanikke (lisana kaasas teavitusteade) ja eemaldada vooluvõrgust kõik tundlikud elektroonikaseadmed.

 

Mõistame, et elektrikatkestus tekitab ebamugavusi, kuid see on vajalik elektrivõrgu töökindluse tagamiseks.

 

 

 

Meeldivat koostööd soovides

 

 

Elektrilevi

 

 

 

elektrilevi.ee/katkestused

klienditelefon 777 1747