Veekatkestus Võrnu ja Ereda külas 21.08.2023. kell 09.45-12.00 seoses elektrikatkestusega

 

Hea klient

 

Anname teada, et 21.08.2023 kell 09:45 – 12:00 toimub plaaniline elektrikatkestus aadressil  Pumpla Ereda küla ja Pumpla Võrnu küla Alutaguse vald Ida-Viru maakond .

 

Elektrikatkestuse tegemine on vajalik õhuliini hoolduse tõttu.

 

Töid teeb Connecto Eesti.

 

 

Üldjuhul ei ole elektritööde tegemiseks Teil tarvis kohapeal olla. Juhul, kui see siiski osutub vajalikuks, võtame Teiega täiendavalt ühendust.

 

Palume elektrikatkestusest informeerida ka teisi elanikke (lisana kaasas teavitusteade) ja eemaldada vooluvõrgust kõik tundlikud elektroonikaseadmed.

 

Mõistame, et elektrikatkestus tekitab ebamugavusi, kuid see on vajalik elektrivõrgu töökindluse tagamiseks.

 

 

 

Meeldivat koostööd soovides

 

 

Elektrilevi

 

 

 

elektrilevi.ee/katkestused

klienditelefon 777 1747