Veekatkestus Kuremäel 20.10.2023 kell 9.30-13.00 seoses plaanilise elektrikatkestusega.

Plaanilise elektrikatkestus.
Tuletame meelde, et 20.10.2023 kell 09:45 – 13:00 toimub plaaniline
elektrikatkestus aadressil  Kuremäe küla Alutaguse vald Ida-Viru maakond.
Elektrikatkestuse tegemine on vajalik õhuliini hoolduse tõttu.
Üldjuhul ei ole elektritööde tegemiseks Teil tarvis kohapeal olla. Juhul, kui see siiski
osutub vajalikuks, võtame Teiega täiendavalt ühendust.
Palume elektrikatkestusest informeerida ka teisi elanikke ja eemaldada vooluvõrgust
kõik tundlikud elektroonikaseadmed.
Mõistame, et elektrikatkestus tekitab ebamugavusi, kuid see on vajalik elektrivõrgu
töökindluse tagamiseks.
Meeldivat koostööd soovides
Elektrilevi
elektrilevi.ee/katkestused
Eraklientide teenindus: +372 777 1545 | info@elektrilevi.ee
Äriklientide teenindus: +372 777 1747 | ariklient@elektrilevi.ee
www.elektrilevi.ee