Veekatkestus Kuremäel 02.02.23 kell 13.45- 15.00 seoses plaanilise elektrikatkestusega

Hea klient

Anname teada, et 02.02.2023 kell 13:45 – 15:00 toimub plaaniline elektrikatkestus aadressil Kuremäe Illuka vald IDA-VIRUMAA.

Elektrikatkestuse tegemine on vajalik õhuliini hoolduse tõttu.

Töid teeb Connecto Eesti.

Üldjuhul ei ole elektritööde tegemiseks Teil tarvis kohapeal olla. Juhul, kui see siiski osutub vajalikuks, võtame Teiega täiendavalt ühendust.

Palume elektrikatkestusest informeerida ka teisi elanikke (lisana kaasas teavitusteade) ja eemaldada vooluvõrgust kõik tundlikud elektroonikaseadmed.

Mõistame, et elektrikatkestus tekitab ebamugavusi, kuid see on vajalik elektrivõrgu töökindluse tagamiseks.

Meeldivat koostööd soovides

Elektrilevi

elektrilevi.ee/katkestused
klienditelefon 777 1747