Veekatkestus Kalina külas 28.05.2023 kell 10.00-12.00 seoses elektri katkestusega

Hea klient

 

Anname teada, et 28.05.2023 kell 10:00 – 12:00 toimub plaaniline elektrikatkestus aadressil  Pumpla Kalina küla Alutaguse vald Ida-Viru maakond.

Elektrikatkestuse tegemine on vajalik alajaama hoolduse tõttu.

Töid teeb Connecto Eesti AS (end.ELREK-MONT).

Üldjuhul ei ole elektritööde tegemiseks Teil tarvis kohapeal olla. Juhul, kui see siiski osutub vajalikuks, võtame Teiega täiendavalt ühendust.

Palume elektrikatkestusest informeerida ka teisi elanikke (lisana kaasas teavitusteade) ja eemaldada vooluvõrgust kõik tundlikud elektroonikaseadmed.

Mõistame, et elektrikatkestus tekitab ebamugavusi, kuid see on vajalik elektrivõrgu töökindluse tagamiseks.

Meeldivat koostööd soovides

Elektrilevi