Teade vee- ja kanalisatsiooniteenuse hinna kehtestamise kohta

Hea klient

Teade vee- ja kanalisatsiooniteenuse hinna kehtestamise kohta.

Käesolevaga teatab Alutaguse Haldus OÜ, et juhatuse otsusega 20.04.2020.a. nr 09 on kehtestanud alates 01.06.2020.a. alljärgnevad vee- ja kanalisatsiooniteenuse hinnad ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seaduse § 14¹ lõige 1 alusel, millised on kooskõlastatud Alutaguse vallavalitsuse korraldusega nr. 67 20.02.2020
Hinnad kehtivad kõikide klientide kohta, kes kasutavad vee-ettevõtja vee- ja kanalisatsiooniteenust Alutaguse valla territooriumil.

Hind veeteenuse eest on 2,22 eurot/ m3 ilma käibemaksuta ja 2,66 eurot/m3 koos käibemaksuga

Hind kanalisatsiooniteenuse eest 2,41 eurot m3 ilma käibemaksuta ja 2,89 eurot/m3 koos käibemaksuga

Rakendub igakuine abonenttasu (kuutasu), milline on seotud veemõõturi diameetriga alljärgnevalt:

Veearvesti diameeter Hind käibemaksuta Hind käibemaksuga

Veearvesti diameeter Hind käibemaksuta Hind käibemaksuga
DN 15 1,00 eurot/tk 1,20 eurot/tk
DN 20 4,00 eurot/tk 4,80 eurot/tk
DN 25 10,00 eurot/tk 12,00 eurot/tk
DN 32 14,00 eurot/tk 16,80 eurot/tk
DN 40 18,00 eurot/tk 21,60 eurot/tk
DN 80 ja üle 27,00 eurot/tk 32,40 eurot/tk

Kui veemõõturi järgi arvestatakse ainult vee või ainult kanalisatsioonikulu arvestatakse kuutasu 50% ulatuses.

Korteriühistule arvestatakse kuutasu peaveemõõtja alusel. Näidud palume edastada kodulehe kaudu Me ei väljasta üldjuhul paberil arveid, mille summa on alla 3 euro. Liidame summa järgmisele arvele ja väljastame arve 3 euro täitumisel.