Teade plaanilisest elektrikatkestusest Pagari külas millega võib kaasneda veevarustuse häireid 20.02.2023 kell 09:30 -15:30

Teade plaanilisest elektrikatkestusest, millega võib kaasneda veevarustuse häireid.
Anname teada, et 20.02.2023 kell 09:30 – 15:30 toimub plaaniline
elektrikatkestus aadressil Pargi tee Pagari küla Alutaguse vald Ida-Viru
maakond.
Elektrikatkestuse tegemine on vajalik õhuliini hoolduse tõttu.
Töid teeb Connecto Eesti.
Üldjuhul ei ole elektritööde tegemiseks Teil tarvis kohapeal olla. Juhul, kui see siiski
osutub vajalikuks, võtame Teiega täiendavalt ühendust.
Palume elektrikatkestusest informeerida ka teisi elanikke ja eemaldada vooluvõrgust
kõik tundlikud elektroonikaseadmed.
Mõistame, et elektrikatkestus tekitab ebamugavusi, kuid see on vajalik elektrivõrgu
töökindluse tagamiseks.
Meeldivat koostööd soovides
Elektrilevi
elektrilevi.ee/katkestused
Eraklientide teenindus: