Veekatkestus Illuka pumpla piirkonnas.

Hea klient. Veekatkestus Illuka pumpla piirkonnas.

Tuletame meelde, et 21.01.2023 kell 13:00 – 15:00 toimub plaaniline elektrikatkestus aadressil – – Illuka küla Illuka Ida-Viru maakond (võrguleping nr 3522860694 Illuka pumpla). Seoses sellega on veeteenuse katkestus Illuka pumpla piirkonnas.

Elektrikatkestuse tegemine on vajalik õhuliini hoolduse tõttu.

Üldjuhul ei ole elektritööde tegemiseks Teil tarvis kohapeal olla. Juhul, kui see siiski osutub vajalikuks, võtame Teiega täiendavalt ühendust.

Palume elektrikatkestusest informeerida ka teisi elanikke (lisana kaasas teavitusteade) ja eemaldada vooluvõrgust kõik tundlikud elektroonikaseadmed.

Mõistame, et elektrikatkestus tekitab ebamugavusi, kuid see on vajalik elektrivõrgu töökindluse tagamiseks.

Meeldivat koostööd soovides

Elektrilevi

elektrilevi.ee/katkestused
klienditelefon 777 1747